Najväčšia stavba v histórii železníc mení krajinu na nepoznanie

Stavbu železnice obyvatelia skutočne neprehliadnú... Autor: Michal Mazánik
Pohľad z autobusu MHD na stavbu tunela Milochov, doslova pred oknami domov. Autor: Michal Mazánik

Obyvateľov v okolí Nosickej priehrady už niekoľko mesiacov sužuje modernizácia železničnej trate. Lokalitu charakterizujú stavebné mechanizmy, prach či komplikovaná doprava.

Modernizácia prebieha v komplikovanom teréne v okolí Nosickej priehrady. Na jednej strane obklopenej chránenými Strážovskými vrchmi, na druhej Javorníkmi. Doslova niekoľko dní po zahájení modernizácie sa začali ozývať hlasy obyvateľov z celého okolia, požadujúce zlepšenie životných podmienok počas modernizácie.

Stromy nahradil betón

Súčasťou modernizácie železnice je aj výrazná preložka trate v okolí Nosickej priehrady. Tejto preložke padli za obeť tisícky stromov a hektáre zelene: "Celkovo dôjde k výrubu 9 033 ks stromov a približne 28 000 m2 plôch porastených krovinami, na ktoré bola vyčíslená spoločenská hodnota 2 263 200,31 EUR," informoval Ing. Ľubomír Mitas zo Železníc Slovenskej republiky.

V rámci preložky trate budú vybudované dva mosty a dva tunely Diel a Milochov. Napriek rozsiahlemu zásahu do životného prostredia by ale stavba mala priniesť zrýchlenie iba o približne tri minúty, ako už informovali viaceré média. „Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti, vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Výstavba potrvá 40 mesiacov,“ spresnil Mitas zo ŽSR.

Narúšajú spánok

Výstavba spôsobila problémy aj obyvateľom v Hornom Milochove, obci doslova pár metrov od priehrady. "Rozhodli sme sa zorganizovať petíciu, nakoľko sa práve začína výstavba železnice, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje obyvateľov aj životné prostredie. Občania takisto neboli pripravení na to, čo všetko obnáša, napríklad zvýšenú hlučnosť či prašnosť. Miestni pracujúci na smeny či deti chodiace do školy, sa nemôžu poriadne vyspať,“ približuje obyvateľka a členka petičného výboru Iveta Bučková.

Podľa Bučkovej sa problémy jednotlivých obyvateľov v Hornom Milochove rôznia: "Obyvatelia žijúci v centre obce majú odlišné problémy, ako obyvatelia bývajúci priamo pri východnom portáli tunela. Snažíme sa všetkých občanov jednotlivo vypočuť a ich problémy posunúť kompetentným, ktorí danú situáciu riešia," spresnila. Podobné problémy ako v Milochove majú aj v neďalekej obci Nimnica.

Železnice spravili maximum

Ing. Ľubomír Mitas zo ŽSR naopak zdôraznil, že vyvíjajú maximálne úsilie pre zníženie negatívnych dopadov stavby: "Uvedená modernizácia je obmedzujúca pre dotknutých obyvateľov, ide však o strategickú líniovú stavbu a môžeme len poprosiť o trpezlivosť a pochopenie pri realizácii výstavby. ŽSR aj zhotoviteľ sa snažia dopady pre dotknutých obyvateľov maximálne eliminovať."

Kvalitnú komunikáciu so železnicami vyzdvihol aj Ing. Ján Kunovský, poslanec za časť Milochov: "Prebiehajúca modernizácia železnice má dopad na všetkých občanov, komunikácia s investorom a zhotoviteľmi je však veľmi dobrá. Nedostatky sa snažia odstraňovať, aj keď nie vždy je vzhľadom na rozsah stavby možné vyriešiť všetky problémy," priblížil.  

Kúpeľom venujú špeciálnu pozornosť

Pri stavbe priehrady v päťdesiatych rokoch bol objavený liečivý minerálny prameň. Vďaka nemu vyrástli v Nimnici, priamo pri priehrade Nimnické kúpele. Napriek tomu, že v ich tesnej blízkosti prebieha razba tunela Diel, by kúpele nemali byť ohrozené. “Nevieme o žiadnom negatívnom dopade prebiehajúcich prác na minerálny prameň v Nimnici. Práve naopak, veľká pozornosť sa venuje stavu podzemných vôd v Kúpeľoch Nimnica,” ubezpečuje Mitas zo ŽSR.

“Už roky sme v bezprostrednom kontakte s prípravou razenia tunela. Samotná výstavba nás však nijako neobmedzuje. Doteraz sme nezaznamenali žiadne sťažnosti hostí a ani pokles záujmu, pričom pevne verím, že ani nezaznamenáme,” uzatvára Mgr. Martin Pavlík, riaditeľ Kúpeľov Nimnica.


Meno autora/autorov

Michal Mazánik, Mária Jánošíková

Veková skupina

15-18

Škola

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: