Menej tepla - viac energie
Radiátor v našej škole bez termostatu. Autor: Karin Buranská

Menej tepla - viac energie


Radiátor v našej škole bez termostatu. Autor: Karin Buranská

V dnešnej dobe by sa malo šetriť čo najväčším množstvom energie. Jedným z miest, kde sa míňa veľa energie je škola – tento problém sa však dá vyriešiť. Treba sa zamerať i na problém ohľadom kúrenia a regulovania teploty v našej škole.

Chceli sme zistiť, ako sa kúri v našej škole, a preto sme sa na to opýtali pána školníka. Poukázali sme na problém vykurovania v našej triede, kde je príliš teplo, či je leto alebo zima. Zistili sme, že školu vykuruje mestská kotolňa, preto sme prišli s nápadom vypnúť kúrenie na 3. poschodí, ktoré je nadstavbou. „To bohužiaľ nie je možné, kúri sa vertikálne, čiže sa dá vypojiť len ľavé krídlo, pravé krídlo alebo telocvičňa. Všade sa kúri rovnako a naraz. Či je v danej miestnosti teplejšie, niekedy závisí aj od toho, kam svieti slnko,“ podotkol pán školník. V našej triede je najteplejšie na obed, keď slnko svieti najsilnejšie. Doteraz sme teplotu znižovali tak, že sme otvárali okná, ale kúrenie bolo neustále zapnuté a tým sa plytvalo veľkým množstvom energie. 

Zistili sme, že na všetkých radiátoroch v našej škole chýbajú termostatové hlavice,  ktorými sa zapínajú a vypínajú radiátory. Dali by sa do triedy priniesť, aby sa mohli radiátory vypnúť? Problém je v tom, že by sa s nimi neopatrne zaobchádzalo a mohli by sa pokaziť.  Dospeli sme k riešeniu, že by tieto hlavice priniesol školník, radiátory by vypol a znova by ich odniesol.  Toto riešenie nie je dokonalé, ale mohlo by pomôcť pri úsporách energie.  

Meno autora/autorov: 
Natália Černošková, Karin Buranská
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom