Jednorazové fixky - nový trend alebo tichý environmentálny nepriateľ?
Fixky vyriešili problém s prašnosťou kried. Prinášajú nám však ďalší problém - veľké množstvá nerecyklovateľného odpadu. Je to na nás!

Jednorazové fixky - nový trend alebo tichý environmentálny nepriateľ?

Začiatkom 21. storočia sa na Slovensku začalo používanie jednorazových popisovačov. Pomaly vytlačilo z cesty biele kriedy. Čierne tabule miznú zo škôl a nahrádzajú ich biele magnetické tabule. Používanie fixiek je teda novodobý fenomén, ktorý však môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie.

Fixky sú obľúbené vďaka ľahkosti ich používania a zotierania tabule. Drvivá väčšina popisovačov je však určená na jednorazové využitie. Hneď ako fixka prestane písať, čaká ju priamy let do triedneho smetného koša, odkiaľ pokračuje cestou na skládku. Tam následne trávi ešte dlhé storočia.

Recyklácia je najväčší problém fixiek

Nie je také jednoduché zistiť, kam máme fixku vyhodiť. Skladá sa totiž z viacerých materiálov a väčšinu komponentov tvorí plast. Tekutá časť je zmiešanina farbív a rozpúšťadla. Špička fixky je vyrobená z pórovitých vlákien (zlisovanej látky). Rozpúšťadlom pre fixky na tabuľu je poväčšine látka vyrobená z petroleja. Veľké množstvo fixiek je preto toxické.

Toxicita fixiek predstavuje nebezpečenstvo nielen pre životné prostredie, ale aj zdravie človeka (vdychovanie či požitie je nebezpečné). Jednorazové fixky sa nedajú rozobrať, a teda ani recyklovať. Najznámejší slovenský výrobca jednorazových fixiek, Centropen, vo svojom stanovisku vysvetľuje, že zátky popisovača sú privarené k plášťu fixky na základe bezpečnostného predpisu EÚ a preto sa nedajú znova naplniť bez poškodenia obalu.

„Opätovné spracovanie plastu pre nás nie je možné, pretože plast je znečistený (potlač, pozostatky náplne vnútri plášťa),“ uvádza sa vo vyjadrení spoločnosti.

Riešením môže byť recyklačný program

Na Obchodnej akadémii v Trnave sa ročne minie viac ako 100 kusov fixiek. Fixky sa tu však nepoužívajú v celej budove, ale len v niektorých triedach. Množstvo je alarmujúce. Každá fixka obsahuje priemerne 20 gramov plastu, ročne teda v koši skončia asi 2kg plastu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to nie je až tak veľa. V Trnavskom kraji však máme 149 stredných škôl. Ak by každá škola používala fixky iba čiastočne, ako Obchodná akadémia v Trnave, ročne  by v koši skončilo asi 298 kilogramov plastu. Z fixiek teda vzniká obrovské množstvo odpadu - plastu, ktorý nemá ďalšie využitie. Riešením sú plniteľné fixky, ktoré na rozdiel od jednorazových ponúkajú možnosť tento odpad minimalizovať.

O znečisťovaní vie svoje aj výrobca fixiek v USA, ktorý zaviedol pre svojich zákazníkov Recyklačný program - Zákazníci, ktorí si kúpia produkty od tejto firmy ich môžu poslať späť na recykláciu. Premieňajú starý plast na palivo.

(Firma:  http://www.crayola.com/colorcycle.aspx ) Táto iniciatíva pomáha žiakom na školách, aby pochopili dôležitosť úlohy mládeže v ochrane životného prostredia. Preto sa začali sústreďovať na výrobu produktov zodpovednejším spôsobom. 

 

Fixky sú populárne, nie však recyklované

Tí, ktorí sa s fixkami stretávajú najviac – žiaci a učitelia vyjadrili svoje názory na tému používania a recyklácie fixiek. V anonymnom dotazníku odpovedalo 35 študentov. Väčšina žiakov používa v škole výhradne fixky na tabule. Takmer tri štvrtiny z nich sa však ešte nestretli s plniteľnými fixkami. Z odpovedí teda vidíme, že fixky sú využívané, avšak tie plniteľné nie sú veľmi populárne. Napriek presile jednorazových fixiek si 90 % žiakov myslí, že fixky by sa mali recyklovať. Takmer polovica opýtaných (48%) si myslí, že fixky sa dajú recyklovať. Majorita žiakov hlasovala, že jednorazové fixky predstavujú problém a používanie plniteľných fixiek na ich školách by veľmi uvítali.

Súhlasí s nimi aj vyučujúci: „Fixky sú úžasná vec, pretože vyriešili problém s prašnosťou kried. Problémom je, že jednorazové fixky sú veľmi neekologické,“ hovorí Dana Bohunická, učiteľka na obchodnej akadémii. „Udivuje ma, že v dnešnej dobe recyklácie sú fixky stále jednorazové,“ dodáva pani učiteľka.

Žiaci a učitelia si uvedomujú, že environmentálna zodpovednosť by sa mala šíriť nielen medzi školskými stenami, ale aj mimo nich.

 

Alternatívou sú viackrát použiteľné popisovače

V papiernictvách sú taktiež fixky, ktoré sú opakovane použiteľné. Niektoré firmy predávajú fixky aj s fľašou atramentu, takže ich môžete znova naplniť, alebo nahradiť tuhu v popisovači za novú, keď sa vypíše. Takéto tuhy sa dajú samostatne zakúpiť nielen na internete, ale aj v kamenných papiernictvách. Plast fixky teda použijeme viackrát a nevyhadzujeme jednu za druhou. Prekážkou v obchodoch je však ich malá ponuka. Plniteľné fixky tvoria v regáloch minoritu, takže zákazník nemá veľmi na výber.

V jednom z trnavských papiernictiev sa na rozdiel od jednorazových nepredávajú v kusoch, ale v celých baleniach, čo môže odradiť zákazníka. Ten následne radšej kúpi jeden kus jednorazovej fixky. Cena však môže predstavovať prekážku. V slovenských školách pravdepodobne aj kvôli cene zvyčajne používajú len jednorazové fixky.

 „Plniteľné popisovače sme vyrábali v rokoch 1999-2006. Pre malý záujem sme však výrobu ukončili,“ píše firma Centropen.

V minulosti sa teda nestretli plniteľné fixky s podporou. Je možné, že ľudia dnes o plniteľné popisovače prejavia väčší záujem?

Ekologickosť je príliš drahá

Aj napriek dostupnosti plniteľných fixiek vyplynul z analýzy internetových obchodov smutný výsledok. Ekonomickosť vyhráva nad ekologickosťou. Cena jednorazovej fixky sa  pohybuje v priemere od 0,65€ do 1,50€. Cena dopĺňateľných fixiek sa ale môže vyšplhať výrazne vyššie,  za jeden kus plniteľnej fixky zaplatíme približne 1,50€ až 4,60€. Aj napriek tomu, že ľudia by chceli používať plniteľné fixky, suma za tieto produkty ich odrádza.

„Tuhy v plniacich fixkách vydržia kratšie a platíme za ne oveľa viac,“ vyjadril sa Jaromír Flaškár, učiteľ na základnej škole v Púchove.

Výber teda závisí hlavne od cenovky aj napriek tomu, že by veľa ľudí chcelo chrániť životné prostredie.

Novodobý recyklovateľný boom fixky obišiel

V dnešnej dobe je čoraz viac populárne kupovať výrobky s označením: BIO, rozložiteľné atď. Tieto označenia nás oboznámia s faktom, že to čo kupujeme, je šetrné k prírode. Environmentálne orientovanie firiem sa viac a viac objavuje v reklamách a je teda aj lákadlom pre zákazníkov. Táto vlna recyklácie však nezasiahla fixky, možnosť ich recyklácie je veľmi málo známa. Na Slovensku je príkladom snahy recyklovať firma Curaprox, ktorá zbiera použité zubné kefky a vo výrobe ich znova používa.

Plniteľné fixky sú  možnosť, ako sa s odpadom z fixiek popasovať. Ak by ľudia hromadne začali plniteľné popisovače kupovať, ich ponuka by sa rozšírila a  naopak, ponuka jednorazových by klesla. Je vecou každého, kto fixky používa, vybrať si „eko“ alternatívu a byť  tak zodpovednejšími nielen k planéte, ale aj tomu, čo na nej zanecháme našim deťom.

 


Meno autora/autorov

Eliška Bohunická

Veková skupina

15-18

Škola

Obchodná akadémia Trnava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

-