Hlinený dukát pomôže ľuďom v núdzi

Hlinený dukát - symbolické platidlo v Trnave. Autor: Lucia Klučárová
Šanca pomáhať účinne. Autor: Linda Töröková
Jedlo za dukát. Autor: Ema Dominová

Veľa ľudí chce pomôcť ľuďom bez domova. Preto otvárajú svoje peňaženky a dávajú žobrákom peniaze. Výsledok je však úplne iný. Kúpia si za ne závislosti, ktoré im bránia dostať sa z ulice. Ľudia v Trnave majú možnosť pomôcť inak – Hlineným dukátom.

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s mestom Trnava pripravili projekt Hlinený dukát. Projektom chcú motivovať ľudí v kríze, aby prišli do charity a využili podporu správnym spôsobom.

Hlinený dukát je aj špeciálne platidlo. Hlavným motívom dukátu je obraz svätého Martina, ktorý sa podľa povesti podelil so žobrákom o svoj plášť. Toto je aj myšlienkou projektu – podeliť sa o to, čo máme a pomôcť človeku v kríze.

„Trnava nemá presnú evidenciu ľudí bez domova. Mnohí z nich nespolupracujú. Legislatívne ich nemôžeme nútiť k spolupráci,“ informoval Pavol Tomašovič, hovorca mesta. „V arcidiecéznej charite bolo k 25. marcu 2019 evidovaných 291 klientov bez domova, nie všetci pochádzajú priamo z Trnavy,“ doplnila Vladimíra Kloknerová, pracovníčka arcidiecéznej charity. „Charita má lepšiu pozíciu v tejto oblasti, pretože legislatívne nie je vnímaná ako moc,“ dodal Pavol Tomašovič.

Ako to funguje

Hlinený dukát je alternatívnou pomocou pre ľudí v kríze. Záujemcovia ho môžu kúpiť v trnavských kostoloch, v informačnom centre v mestskej veži, u informátora na trnavskej radnici a v charite na Hlavnej 43.

Cena dukátu je jedno euro. Darujte ho človeku v núdzi. On zaň dostane v charitnom centre balíček potravín napr. instantná polievka, keks alebo iná sladkosť, paštéta alebo rybičky... alebo službu napr. pranie a sušenie. Sprchovanie je zdarma.  Za jeden deň je možné vymeniť dva dukáty. Je to hlavne preto, aby sme predišli tomu, že niekto si nazbiera dukáty a využije na iný účel napr. výmena za peniaze, povedala Vladimíra Kloknerová, pracovníčka arcidiecéznej charity.

Šírenie myšlienky a rozširovanie ponuky

Prebiehali jednania s viacerými majiteľmi rýchleho občerstvenia. Nie všetky boli úspešné. Projekt Hlinený dukát oslovil majiteľa prevádzok Döner Kebab u Tibiho. Človek musí najmä chcieť pomáhať, konštatovala Vladimíra Kloknerová, pracovníčka arcidiecéznej charity.

„Vždy som chcel pomáhať slabším, čo vychádza aj z môjho kresťanského presvedčenia. Viackrát som sa pri finančnej pomoci stretol s tým, že peniaze, ktoré som daroval boli použité nesprávnym spôsobom. Projekt Hlinený dukát toto eliminuje. Darca si môže byť istý, že jeho peniaze budú použité na správnu vec, v tomto prípade na jedlo a nealkoholické nápoje.Preto som sa zapojil do projektu s mojimi prevádzkami občerstvenia a dúfam, že týmto s mojimi zamestnancami pomôžeme správnym spôsobom ľuďom v núdzi a samotnému projektu,“ informoval Vladimír Tibenský, majiteľ Döner Kebab u Tibiho.

Prebieha dohoda s mestom, že dukát sa stane platidlom pri použití verejných mestských toaliet, povedala Vladimíra Kloknerová, pracovníčka arcidiecéznej charity.

Žobranie problém nerieši

Mladí reportéri pre životné prostredie sa pýtali ľudí: Či darovali peniaze bezdomovcom a zisťovali ako sú informovaní o projekte Hlinený dukát.

„Niekedy som dával peniaze ľuďom, ktorí žobrú. Avšak túto „pomoc“ som viackrát oľutoval. V obchode som stretol žobráka, ktorému som daroval almužnu.  Aj za moje peniaze si kupoval alkohol a cigarety.  O projekte Hlinený dukát som doteraz nevedel. Určite je lepšie darovať dukát ako peniaze,“ konštatoval Marián (43).

„Nikdy som nedal peniaze bezdomovcovi. Podporovať ich v žobraní, nie je správna cesta. Moje peniaze ich problém nevyriešia. O Hlinenom dukáte som počul v Trnavskom Rádiu. Nezachytil som informáciu, kde ho môžem kúpiť,“ vyjadril sa Samuel (20).

 „Som toho názoru, že finančne podporiť žobráka v skutočnosti nie je žiadna pomoc.  Využívam alternatívne platidlo – Hlinený dukát. Jeho kúpou a darovaním pomáham tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ povedala Ľubica (52).

V Trnave môžu ľudia symbolickým platidlom z hliny zabojovať proti žobraniu. Hlinený dukát má najmä pomôcť vychovať darcov. Pretože oni sú tí, ktorí robia nesprávne - dávajú ľuďom bez domova peniaze. Hlinený dukát zabezpečí prijímateľovi najdôležitejšie potreby pre jeho život.


Meno autora/autorov

Lucia Klučárová, Linda Töröková, Ema Dominová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

SDG1, SDG2, SDG3: Trnavská arcidiecézna charita projektom Hlinený dukát vytvorila alternatívu pre žobrajúcich, ktorí často vyžobrané peniaze vymieňajú za alkohol alebo drogy. Zároveň vyriešili dilemu mnohých ľudí, ktorí chcú podať pomocnú ruku, ale často uvažujú o tom, kde ich peniaze skončia, a či naozaj nimi niekomu pomôžu. Symbolické platidlo, hlinený dukát, môžu ľudia bez domova využiť na jedlo a službu. Zároveň pracovníci charity získajú s človekom bez domova prvý kontakt. A pokiaľ má záujem o ďalšie služby charity pomôžu mu s vyriešením rôznych problémov napr. zdravotných a podobne.