Bubble tee – jedinečný zážitok alebo environmentálna hrozba?

Radosť na jedno použitie. Autor: Natália Horváthová
Semafor: Červená - stop odpadu ... Zelená - Minimalizácii. Autor: Natália Horváthová

Súčasťou prémiovej globálnej značky Bubbleology je originálny čaj - bubble tea. Je imidžovým, trendovým a módnym doplnkom, ktorý hýri farbami a láka dizajnom. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú jednorazové zafóliované plastové poháre s hrubou farebnou slamkou, ktoré končia v odpade. Žiť ekologicky si vyžaduje vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny. Taktiež je potrebná aj ochota z druhej strany – tvorcov legislatívy a predajcov. Je zmena možná?

Prémiová britská značka Bubbleology prišla aj na Slovensko

Prvá slovenská pobočka bola otvorená v bratislavskom nákupnom centre Eurovea koncom mája 2013. V súčasnosti je Bubbleology najväčším producentom bubble tea na Slovensku. Svoje zastúpenie má v šestnástich pobočkách najväčších miest Slovenska. Návštevníka obchodného centra, ktorý nepozná bubble tea, priláka pestrofarebná anglická značka a hlúčik mladých ľudí, najmä tínedžerov, čakajúcich na svoj nápoj. Bubble tea je charakteristický zafóliovaným plastovým poháromhrubou slamkou rôznych farieb, cez ktorú sa dajú vysať tapiokové perly, praskajúce guľôčky alebo kúsky ovocného želé.

Jednorazový plastový riad – neúprosná daň za komfort

Z Bubbleology sa stal silný hráč na slovenskom trhu. Obsadenie trhu bolo veľmi rýchle, iba dva roky po uvedení značky. V minulom roku bola udelená spoločnosti cena programu Slovak Superbrands Award 2016. Do tohto hodnotenia nie je zahrnuté environmentálne správanie sa spoločnosti. Internetová stránka Slovak Superbrands uvádza, že spoločnosť Bubbleology Slovensko predá mesačne 100 000 kusov drinkov.

Mladí reportéri pre životné prostredie odvážením jedného zafóliovaného plastového pohára so slamkou (13 g) a počtom predaných drinkov za mesiac (100 000 ks) vypočítali, že spoločnosť Bubbleology vyprodukuje 15 600 kg (15,6 tony) plastového odpadu ročne.

Francúzske pikniky už budú bez plastového riadu

Plastové poháre patria k povinnej výbave francúzskych piknikov v parkoch alebo kdekoľvek na tráve. Táto obľúbená činnosť sa však bude musieť zaobísť aj bez tejto vymoženosti. Francúzsko sa stáva prvou krajinou na svete, ktorá sa rozhodla zakázať jednorazový plastový riad.  Ročne sa tu vyhodí až 4,73 miliárd plastových pohárov, pričom len jedno percento skončí na recyklačnej linke. Zákon predpokladá výrazné zníženie plastového odpadu. Podľa tohto zákona budú musieť byť do januára 2020 všetky jednorazové riady vyrobené najmenej z 50 percent biologicky rozložiteľného materiálu, od roku 2025 až 60 percent.

Kritici tvrdia, že nový zákon porušuje pravidlá Európskej únie o voľnom pohybe tovaru. V boji proti novému zákonu bude pokračovať aj Pack2Go Európe so sídlom v Bruseli, organizácia zastupujúca európskych výrobcov obalov, ktorá vyzýva Európsku komisiu k realizácii opatrení proti Francúzsku za porušovanie európskeho práva.

Na Slovensku sa nad zákazom používania plastového riadu neuvažuje

Mladých reportérov pre životné prostredie zaujímalo stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k danej problematike. „Ministerstvo nateraz neuvažuje nad zákazom používania takýchto plastových riadov. Rozhodnutie, či takého plastové výrobky používať, je na spotrebiteľovi a jeho environmentálnom povedomí,“ hovorí Tomáš Ferenčák z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.  „Plastové riady po spotrebe patria medzi plasty, ktoré v rámci triedenia komunálneho odpadu patria do žltej nádoby. Sú recyklovateľné a na Slovensku sú spoločnosti, ktoré spracovávajú aj takýto odpad,“ dodáva pán Ferenčák.

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu v regióne Trnava zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ktorá na svojej internetovej stránke hovorí, že do triedeného zberu jednorazový plastový riad nepatrí. Harmonogramy s poučením o triedení odpadu boli v tlačenej forme doručené prostredníctvom obecných úradov do každej domácnosti.

Postavenie sa spoločnosti Bubbleology k problému

Mladí reportéri pre životné prostredie poskytli priestor na vyjadrenie spoločnosti BubbleStar SK, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom obchodov Bubbleology v Slovenskej republike. „Spoločnosť Bubbleology plní svoje produkty do obalov, ktoré spĺňajú európsku legislatívu pre použitie v potravinárstve,“ odpovedala Simona Mištíková, výkonná riaditeľka DIVINO s.r.o., poverená komunikáciou s médiami. „Keďže zmena obalov nezávisí len od nás, značka originálne pochádza z Veľkej Británie. Dlhodobo by sme túto možnosť pripúšťali, ale problém je v tom, že na kelímok tavíme fóliu. Väčšina recyklovateľných kelímkov to neumožňuje,“ dodáva pani Mištíková.

Ako to môžeme zmeniť?

Značka Bubbleology bola založená v apríli 2011 v srdci Londýna. Veľmi rýchlo obsadila trh vo viacerých krajinách sveta (napr. Poľsko, Česko, Švajčiarsko, Rusko, Kuwajt, Spojené arabské emiráty, Indiu...). Preto problém používania plastových pohárov a slamiek nie je len problémom našej krajiny, ale stáva sa globálnym. Pokiaľ nebude spoločnosť nútená k zmene správania sa výrazným poklesom ziskov z predaja alebo zákonom, stratégia obchodu sa nezmení. Je len na nás, zákazníkoch, prinútiť Bubbleology k zmene, napr. morálnym bojkotom, tzn. nekupovať ich nápoj. 


Meno autora/autorov

Natália Horváthová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: