Chcú triediť, ale majú ťažkosti


V Novej Dubnici je možné na sídliskach recyklovať kovové obaly, papier, tetrapaky, plasty a sklo

Nová Dubnica. Triedenie odpadu ako plasty, papier či sklo sa už stáva bežnou súčasťou života obyvateľov väčšiny miest a obcí Slovenska. Čo však so starým textilom, elektro-odpadom či drobným stavebným odpadom? Chýbajúce a preplnené kontajnery, malé stojiská či krátko otvorený zberná dvor. Aj toto sú problémy Novodubničanov, ktoré sa rozhodli preskúmať mladí reportéri pre životné prostredie.

S elektro-odpadom či stavebným odpadom iba na zberný dvor

Mesto na zbernom dvore zabezpečuje zber elektro-odpadu, taktiež batérií a akumulátorov. „Pneumatiky sme tiež zbierali, ale od zmeny zákona 1.1.2016 je už táto povinnosť na tých, ktorí s pneumatikami nakladajú“, hovorí pracovníčka útvaru životného prostredia v Novej Dubnici. Zberný dvor je však pre pracujúcich otvorený krátko, ocenili by aj kontajnery na sídliskách. „Bolo by dobré, keby by som mal lepšie možnosti recyklovať. Najmä s elektro-odpadom je to z roka na rok horšie“, povedal Novodubničan Marek.

Zber drobného a zmiešaného odpadu zabezpečuje mesto taktiež na zbernom dvore, kde sa ďalej triedi „Triedi sa na tehly, keramiku... Zmiešaný stavebný odpad sú materiály, ktoré sa už nedajú od seba oddeliť, odvážame ho spracovateľovi, ktorý ho recykluje“, tvrdí pracovníčka úradu.

Kontajnery nie sú vhodné

„Elektro-odpad musíme odovzdávať v celosti a problém nám robia zberači, ktorí chodia cez noc, pretože v každom tom elektro-odpade sú kúsky drahých kovov. A rozobraný odpad nám spracovateľ neprevezme“ pokračuje pracovníčka. Ako ďalej dodala, o kontajnerovom zbere neuvažujú ani z dôvodu rozmerov, niektorých druhov elektro-odpadu, k dispozícií je aj zvoz podobný zberu papiera. Zber v kontajneroch by bol podľa mesta naviac rizikový: „Tým, že elektro-odpad je zväčša nebezpečným odpadom, nie je možné, aby sa robili koše na elektro-odpad“, uzatvára pracovníčka.

Nádoby na textil ľuďom chýbajú

V celej Novej Dubnici sa dá textil odovzdať iba na troch miestach. „Problém je podľa mňa aj s textilom, ktorý by sme radi recyklovali, ale odpadkové koše určené na tieto účely sa nachádzajú iba na dvoch miestach v meste. Okrem toho sú aj často preplnené, preto ľudia oblečenie často vyhadzujú do obyčajného komunálneho odpadu“, znovu vraví Marek. Ako informoval útvar životného prostredia, zber v kontajneroch zabezpečuje mesto v spolupráci s charitou v Brumove, ktorá zabezpečuje aj vývoz oboch kontajnerov. „Druhý z kontajnerov sa bude musieť od plavárne presunúť, preň teraz hľadáme miesto“, znovu tvrdí pracovníčka životného prostredia. Doplnenie nových kontajnerov mesto momentálne neavizovalo.  

Malé stojiská bránia triedeniu

Vlnu kritiky medzi obyvateľmi Novej Dubnice vyvolala aj nedávna rekonštrukcia stojísk na odpadové koše. Stojiská sú aj po rekonštrukcií voľne prístupné, a ich veľkosť už neumožňuje pridanie nových kontajnerov a teda ani zabezpečenie lepších podmienok napríklad na triedenie textilu. K ich úprave nedošlo ani pri nedávnej rekonštrukcií tepelných rozvodov v meste, hoci viaceré sa vďaka rozkopávkam museli odstrániť a následne postaviť.

Niekde to išlo

„V susednej Považskej Bystrici sú koše na textil súčasťou každého miesta pre odpadkové koše“ tvrdí Novodubničan Marek, ktorý predtým žil aj v Považskej Bystrici. Podobne to zrealizovalo aj mesto Dubnica nad Váhom, či krajský Trenčín. Obyvatelia tak môžu vyhodiť takýto textilný odpad aj pri vynášaní ostatných odpadkov a nemusia navštevovať zberný dvor. S elektro-odpadom však už rovnako ako v Novej Dubnici ku kontajnerom ísť nemôžu.  V Trenčíne dokonca zapúšťajú koše z časti do zeme, čo zväčšuje objem koša aj estetickú hodnotu prostredia a hlavne, znemožňuje vyberanie odpadu rôznymi osobami.

 

© Mladí reportéri pre životné prostredie, Nová Dubnica, 2016

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková, Michal Mazánik, Tamara Eliášová
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica