Ako sa (ne)staráme o naše pamiatky / 2. miesto v kategórii 15-18 rokov v súťaži LITTER LESS

Ako nestaráme o naše pamiatky - upratovanie žiakov 8. ročníka v okolí mohyly, vypratanie nelegálnej skládky - plast, fľaše a komunálny odpad
Vložil/a admin dňa 10.04.2014

Mohyly sa považujú za stavby dávnych predkov z mladšej doby kamennej. Najčastejšie sa nachádzali okolo ciest, kadiaľ toto spoločenstvo ľudí prechádzalo. Mohyly sa preto považujú za historické umelecké dielo a svedectvo spomínanej doby. Tieto staroveké pamiatky dokazujú, že severovýchodné Slovensko bolo už vtedy obývané ľuďmi - prvými pastiermi a roľníkmi. Neostali po nich sídla, ostali len mohyly, preto si ich musíme vážiť.

Namiesto skúmania historických pamiatok si často zapamätáme len ich nie veľmi vábivý vzhľad. Občas to vyzerá tak, že si ľudia do prírody nejdú oddýchnuť, ale vyhodiť odpad. Inak to nevyzerá ani pri historickej mohyle v Humennom. Po príchode k mohyle sme ostali šokovaní. Plastové tašky, papiere, plechovky, stavebný materiál či nefunkčné spotrebiče. To však nie je výmysel, ale realita.

Vykonali sme aj malú anketu pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka našej školy. Spolu sto žiakov odpovedalo na otázku: Čo označuje slovo mohyla a kto by sa o ňu mal starať? 72 žiakov vedelo, čo to mohyla je a s týmto pojmom sa stretli najmä na hodinách dejepisu. No aj napriek tomu, že vedia, čo je to mohyla, viacerí nevedeli, že sa mohyla nachádza aj v blízkosti našej školy či v okolitých dedinách. Na druhú otázku väčšina odpovedala tak, že o mohyly by sa mala starať obec, v ktorej sa tieto pamiatky nachádzajú. O niečo menej žiakov odpovedalo, že o pamiatku by sa mal starať štát.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa rozhodli vyjsť na Orechovú lúku v Humennom, kde sme našli túto mohylu v hroznom stave. Do plastových vriec sme vyzbierali hŕbu odpadkov, ktoré nemajú v lese čo robiť. V apríli 2013 sa kolégium Zelenej školy obrátilo s týmto problémom na Odbor životného prostredia v Humennom. Podnet prijal pán Džupina, ktorý celú vec presunul na Mestský úrad v Humennom. Keďže pamiatka leží na mestskom pozemku, mesto Humenné sa podujalo na vlastné náklady pozemok vypratať.

Nezáujem o túto mohylu možno spôsobuje fakt, že veľmi veľa ľudí o nej v podstate nič nevie. Často nie sú informovaní, a preto sa o tieto pamiatky hlbšie nezaujímajú. Keďže sa táto mohyla nachádza neďaleko našej školy, pokúsili sme sa ju skultúrniť v rámci projektu ,,Zelená škola“, no už po necelom roku od vypratania vyzerá mohyla ešte horšie ako predtým. Je však smutné, že mohyla stojí na mieste nelegálnej skládky.

V marci 2014 sme sa opäť vrátili k mohyle a zistili sme, že skládka odpadu je síce vyprataná, no v jej blízkosti sa nachádza stavenisko. Pôda je poškodená a začal sa tam výrub stromov. Okolie je znehodnotené a plné konárov. Zmenila sa však aspoň jedna vec a to tá, že sa tam na viditeľných miestach nachádzajú tabuľky s oznamom ,,Zákaz sypania odpadu“.

V budúcnosti budeme opäť vypratávať túto historickú pamiatku, no zbieranie odpadkov nami je riešením na krátku dobu. Starostlivosť o pamiatky nemôže byť v rukách žiakov, obzvlášť vtedy, keď ide o mestskú kultúrnu pamiatku.

Riešením tohto problému by bolo navrhnutie náučného chodníka alebo len správne umiestnenie odpadkových košov, ktoré tam chýbajú. Na mieste sa nachádza informačná tabuľa, kde sa nachádzajú informácie o mohyle. No lepšie by bolo s touto témou osloviť ľudí, či už pomocou regionálnej televízie, alebo novín. Radi by sme iniciatívu videli hlavne od mesta Humenné, predsa len, nie v každom meste sa nachádzajú takéto vzácne pamiatky.

autorka: Daniela Strížová, 15 r., ZŠ Kudlovská Humenné

Priložené obrázky
Ako nestaráme o naše pamiatky - upratovanie žiakov 8. ročníka v okolí mohyly, vypratanie nelegálnej skládky - plast, fľaše a komunálny odpad
Ako sa (ne)staráme o naše pamiatky - Upratovanie 2
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Informačná tabuľa, ktorá popisuje hisorickú pamiatku -umiestnená na nelegálnej skládke komunálneho odpadu
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Nelegálna skládka s domovým odpadom
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Nelegálna skládka s odpadom zo záhrad
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Pohľad na mohylu- pohrebiska z doby kamennej

Ako sa (ne)staráme o naše pamiatky - Upratovanie 2
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Informačná tabuľa, ktorá popisuje hisorickú pamiatku -umiestnená na nelegálnej skládke komunálneho odpadu
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Nelegálna skládka s domovým odpadom
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Nelegálna skládka s odpadom zo záhrad
Ako sa nestaráme o naše pamiatky_Pohľad na mohylu- pohrebiska z doby kamennej