Aj pre peších aj pre cyklistov

Aj pre peších aj pre cyklistov, Autor: Eva Mančíková

Po meste sa najviac ľudí pohybuje pešo - 44%,  na byckli sa pohybuje 7%. 

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Vek autora/autorov: 
14