Prírodná záhrada v areáli základnej školy, ulica Vajanského, Lučenec

Vajanského 2844/47, Lučenec, Slovensko

Ukážková prírodná záhrada/Prírodná záhrada: