Doma v záhrade - články o prírodných záhradách

Od januára 2017 sa môžete každý mesiac stretávať v prílohe časopisu Sme - Doma v záhrade s článkami o prírodných záhradách. Nech sa vám príjemne číta.

Prírodné záhrady v Trenčianskom kraji

V stredu 23. novembra 2016 sa na Úrade TSK v Trenčíne konalo stretnutie priaznivcov prírodného záhradníčenia a predstavenie projektu Prírodná záhrada, realizovaného v spolupráci s Natur im Garten (AT).
 
Súčasťou prednášok bolo predstavenie projektu prírodných záhrad na Slovensku, budúcoročné novinky v trenčianskom kraji ako aj predstavenie princípov, ktoré je ptrebné dodržiavať. Ďalšia z prezentácií sa týkala prvkov, ktoré by v každej prírodnej záhrade nemali chýbať.
 
 

Ukážková záhrada Zuzany Pastorkovej, Dlhá / Váhom

Zeleninovo - bylinková záhrada v obci Dlhá / Váhom pri Šali, kde sa slečna Zuzana Pastorková venuje pestovaniu zeleniny a byliniek permakultúrnym spôsobom.

Na pozemku sa venuje pestovaniu sezónnej zeleniny priamo na poli ako aj v skleníku, bylinky pestuje v bylinkovej špirále. Na záhrade organizuje rôzne workshopy. Dopestovanou zeleninou sa jej darí zásobiť rodiny formou debničkového predaja.

Návšteva, ktorá poteší oko a ducha každého návštevníka, zároveň sa môžete dozvedieť viac o pestovaní zeleniny prírodným spôsobom.

Ukážková záhrada rodiny Csampaiových, Čechynce

Súkromná záhrada v obci Čechynce, v lokalite Pažiť, 7 km južne od Nitry. Dosiaľ rozlohou skoro 3 ha najväčšia ukážková prírodná záhrada na Slovensku. Pri vstupe vás víta informačná tabuľa o histórii záhrady, zaujímavostiach a živočíchoch.

Ukážková záhrada SEV Dropie

Navštívili sme jednu z ďalších ukážkových prírodných záhrad v Stredisku Environmentálnej Výchovy - SEV Dropie pri Zemianskej Olči. Areál sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

Súčasťou prírodného areálu je jazierko, fragment lužného lesa, informačné  centrum dropa fúzatého, kryté posedenie, ohnisko a detské ihrisko. Nájdete tu aj hospodársky dvor s domácimi zvieratkami.

 

Kalendár 2017 – Rok v prírodnej záhrade

Nástenný kalendár obsahuje 12 fotografií doplnených o záhradné tipy a ľudovú pranostiku pre daný mesiac. Nájdete v ňom aj základné informácie a kontakty ohľadne prírodného záhradníčenia v Českej republike a na Slovensku a kritériá, ktoré musí prírodná záhrada spĺňať, aby mohla získať certifikát Prírodná záhrada. Kalendár si môžete objednať online.

Ukážku kalendáru si môžete pozrieť tu.
 

Trenčianske certifikované prírodné záhrady

Jednu z piatich ukážkových certifikovaných prírodných záhrad navštívil aj trenčiansky župan p. Baška.

Celý článok nájdete tu: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/certifikovane-prirodne...

Deň Zeme v prírodnej záhrade na ZŠ

Symbolicky na Deň Zeme, práve 22.4. 2016, Základná škola Vajanského v Lučenci slávnostne otvorila Ukážkovú prírodnú záhradu a predstavila jej nové prvky: hmyzí hotel, pocitový chodník a živý plot.
V rámci Dňa Zeme sa na škole konali rôzne osvetové vzdelávacie akcie, žiaci rozdávali po meste letáčiky s cieľom znížiť počet používaných igelitových tašiek, na škole zorganizovali „Envirobazár“, s cieľom propagácie ekologických tašiek.
Žiaci absolvovali rôzne prírodovedné exkurzie v okolí, besedu s lesníkom, výsadbu stromčekov. Čistili okolie školy a riešili enviro kvíz o Zemi.

Navštívili sme ...

                         ... záhradu pani Hany Sekulovej

Festival - Permakultúra v meste

Festival Permakultúra v meste 2015 je originálnym podujatím, ktoré ponúka bohatý program prednášok, diskusií, sprievodných podujatí a najmä príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému permakultúry. Festival permakultúry na Slovensku ponúka každoročne rôznorodé prednášky odborníkov od ovocinárov až po sociológov, ktoré sa dotýkajú nie len samotnej permakultúry, ale aj iných oblastí života. Je to podujatie, na ktorom majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac o permakultúre, o ľuďoch, ktorí ňou žijú a uplatňujú ju v praxi.

Stránky

Subscribe to Prírodná záhrada RSS