Od dreva k papieru zelenou energiu

Komín vypúšťa najmä vodnú paru. Foto: Martina Lizáková
Vložil/a Zuzana Limova dňa 31.03.2012

Podnik v minulosti známy charakteristickým zápachom nám pootvoril dvierka do zákulisia výroby papiera. Zoznámili sme sa s ekologickými aktivitami podniku, ktorý sa snaží minimalizovať množstvo produkovaných emisií a taktiež sme videli najrýchlejší stroj na výrobu papiera.

RUŽOMBEROK. Skupina študentov zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie mala koncom marca možnosť zúčastniť sa exkurzie v podniku Mondi SCP, ktorý vyrába vlastnú celulózu a papier. Pútovaním „od dreva k papieru“ nás sprevádzal Ľubomír Čech, manažér pre komunikáciu.

"Závod spotrebuje okolo 1,8 milióna kubíkov dreva ročne," uviedol. Certifikáty FSC alebo PEFC, ktoré majú až dve tretiny jeho dodávateľov, sú zárukou, že papierne neprispievajú k nelegálnej ťažbe dreva a nepodporujú odlesňovanie. Za každý vyťažený strom sú podľa Ľubomíra Čecha vysadené ďalšie dva až tri.

Po prednáške o ekologických stratégiách firmy mali študenti možnosť pozrieť si výrobu papiera zblízka. Proces výroby papiera prirovnal jeden zo zamestnancov k pečeniu koláča. Potrebných je množstvo „ingrediencií“ od celulózy, ktorú si podnik sám vyrába, až po nemenej dôležité podporné látky.

Azda najzaujímavejšou časťou prehliadky bol stroj na výrobu papiera, ktorý pracuje ohromnou rýchlosťou až 100 km za hodinu a takto dokáže vyrobiť 1620 m papiera za minútu. Takto vyrobený papier, navitý na tzv. materské kotúče, je ďalej spracovávaný na papier rôznej veľkosti, balený a odvážaný do trinásť poschodového skladu, kde sa návštevníkom z výšky zatočí hlava. Celý proces „od dreva k papieru“ má na starosti prepracovaný počítačový systém a rovnako (ak nie viac) dôležití pracovníci papierne.

Pri výrobe papiera sú produkované sírové, dusíkaté a tuhé znečisťujúce látky, ktoré sa podnik snaží všemožne minimalizovať. Slúži na to dvestoštyri metrov vysoký komín, ktorý odvádza škodlivé emisie. Podľa slov manažéra pre komunikáciu je rozptyl týchto emisií 50 až 400 km, a teda sú ich koncentrácie veľmi nízke. Vysvetlil tiež, že tento komín odvádza splodiny ako jediný a charakteristickú črtu ružomberských papierní - hustú bielu hmlu - tvorí najmä vodná para.

Aj svoje výrobky sa papierne snažia prepravovať ekologickejšie: „Vďaka navýšeniu železničnej prepravy sme znížili množstvo kamiónov prevážajúce drevo do nášho podniku až o 14-tisíc,“ povedal Čech. „Keďže je Slovensko hornatá krajina, do menších miest sa však často nedá dostať inak ako po ceste.“

Uviedol tiež, že podnik je vďaka využitiu kôry stromov, biomasy, energeticky sebestačný až z osemdesiatich percent. Vykuruje dve tretiny Ružomberka. Pre mesto a sedem priľahlých obcí zabezpečuje aj čistenie odpadových vôd. Rieka Váh za ich podnikom je údajne taká čistá, že sa v nej nachádzajú raky či ryby, ktoré sú indikátormi čistoty tokov.

Mondi SCP priznáva, že prispieva k znečisťovaniu životného prostredia, no podľa manažéra komunikácie sa snaží svoj dopad čo najviac minimalizovať. Okrem toho organizuje rôzne environmentálne podujatia, podporuje charitu, športu a ekologické projekty v regióne.

Autorka: Alena Líšková, Gymnázium Námestovo

Prečítajte si aj ďalšie články z ružomberskej exkurzie:

Fotoreportáž: Ako sa "varí" papier

Zdanie môže klamať

Alena Líšková